web analytics

Cost Of Solar Power Without Subsidies

, . co2 . 2% . .

. . . . . ( ) ( ).

. diluteness . diluteness . .

. / . . . diluteness .

. . . . . . . .

: . . . . . . . .

10 . . . .

The Solar Power Towers of Southern Spain

Toto jsou ve solrn elektrrny v jinm panlsku. Nachzme se v jedn z nejslunnjch st Evropy a tyto dv ve byly vbec prvn svho druhu. Tm 2,000 heliostat, pohyblivch zrcadel, neustle odrej slunen paprsky na tyto ve, pemujc vodu v pru, pohnjc turbnu, kter generuje elektinu.

A pokud se podvte na internet, uvidte docela dost dokument, mapujcch tuto oblast, lid, kte byli neskuten ohromeni touto technologi a prodvali ji, co by budoucnost vroby elektiny. A tyto ve jsou psobiv. Nejen vzhledov,.

Ale i technologie za tmto projektem je velmi chytr a velmi prost: Je to stejn, jako obtovat svho uitele odrazy slunce od vaeho mobilnho telefonu, jenom v mnohem vtm mtku. Ale m to hek. Kdy byl tento projekt budovn, panlsko bylo v rozmachu a siln dotovalo solrn energie.

Investorm se to zamlouvalo a investovali sami hromady penz, spolenosti i vzkumnci byli rdi, e mohli budovat rzn stavby jako tyto a najednou, panlsk vlda mla mnohem vce solrn energie, ne sama plnovala. piem musela dotovat vechny tyto projekty. Nsledn pila ekonomick krize. panlsk vlda zastavila dotan program.

Nejen pro budouc projekty, nejen pro elektrrny, kter ji byly ve vstavb, ale dokonce i pro vechny elektrrny, kter ji byly postaveny v domnn, e zastaven dotanho programu vyrovn jej rozpoet. Solrnm prmyslem to otslo: panlsko zmnilo pvodn dohodu a vechny solrn spolenosti se mohly jen modlit, aby vlda v budoucnu opt tyto dohody nezmnila.

Nebo vyhlsila bankrot, jedno z toho. Tento projekt by mohl bt stle ivotaschopn, mon, spolu s dalm vzkumem a vvojem a to je pesn to, o co se te sna. Ale pozor, cena bnch, obyejnch solrnch panel stle kles.

Ne zrcadel, jako jsou tyto, prost obyejn solrn panely, stejn jako ty, kter mete pipevnit na svj dm nebo jako ty, kter se pouvaj na rozlehlch solrnch farmch, pmo pemujcch slunen svtlo na elektrickou energii. Zda cena tchto panel bude klesat zle na tom, ktermu tmu vdc budete vit,.

Ale ji te jsou levnj, ne vstavba obch v, naplnnch vysokotlakou vodou nebo roztavenou sol, aby byly zahty a potkat se s tiscem pohyblivch st, kter mus vechny koprovat polohu slunce, dokonale, a kter mohou vjimen i upct ptka v letu. Nechpejte m patn. Na pape se jedn o skvlou technologii.

Leave a Reply